ต้องการรับข่าวสาร


หัวข้อสัมมนา
 
การจัดการและควบคุมสต๊อกสมัยใหม่ (Modern Stock Management ) วันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม 2562(เวลา 08.30–16.00 น.)เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

วิทยากร : อ.เกียรติพงษ์ สันตะบุตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า

More
 
เทคนิคและความรู้การจัดซื้อต่างประเทศ(Overseas Purchasing Technique) วันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม 2562(เวลา 08.30 – 16.00 น.)เรียนรู้ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก อย่างมืออาชีพ

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

More
 
ความรู้การนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ(2 วัน) วันพุธ-พฤหัสบดี ที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์ (วันพุธ ที่ 6 พ.ย.2562) และ
อ.วิชัย มากวัฒนสุข (วันพฤหัสบดี ที่ 7 พ.ย.2562)

More
 
เทคนิคการตรวจนับสินค้า วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2562 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)เรียนรู้วิธีปฏิบัติเทคนิคการตรวจนับสินค้า อย่างเป็นระบบ

วิทยากร : อ.เกียรติพงษ์ สันตะบุตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า

More


 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่ง


     Mobile: 08 5823 8624,

   Tel:
   0 2920 6958,   


E-Mail:
info@smartlifecenter.com

                      

 

 

 

 

 


ปฏิทินสัมมนาSeptember 2019

 1. Su
 2. Mo
 3. Tu
 4. We
 5. Th
 6. Fr
 7. Sa
 8. 1
 9. 2
 10. 3
 11. 4
 12. 5
 13. 6
 14. 7
 15. 8
 16. 9
 17. 10
 18. 11
 19. 12
 20. 13
 21. 14
 22. 15
 23. 16
 24. 17
 25. 18
 26. 19
 27. 20
 28. 21
 29. 22
 30. 23
 31. 24
 32. 25
 33. 26
 34. 27
 35. 28
 36. 29
 37. 30
 38.  
 39.  
 40.  
 41.  
 42.