ต้องการรับข่าวสาร


หัวข้อสัมมนา
 
การจัดการสินค้าคงคลัง และคลังสินค้า(Inventory & Warehouse Management) วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560(เวลา 08.30 – 16.00 น.)การวางแผนการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse) และสินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

วิทยากร : อ.เกียรติพงษ์ สันตะบุตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า

More
 
ความรู้การนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ(2 วัน) วันพฤหัสบดี-วันศุกร์ ที่ 16-17 มีนาคม 2560ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์ (วันพฤหัสบดี ที่ 16 มี.ค.2560) และ
อ.วิรัตน์ บาหยัน (วันศุกร์ ที่ 17 มี.ค.2560)

More
 
การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Transportation Management) วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2560(เวลา 08.30 – 16.00 น.)ราคาน้ำมันก็สูง การแข่งขันทางธุรกิจยิ่งสูง จะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขนส่งได้อย่างไร

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า

More
 
การจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสาร L/C (Letter of Credit) วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2560 (เวลา 08.30–16.00 น.)มาตรฐานการจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสาร L/C

วิทยากร : อ.อาวุธ โพธิ์เล็ก
- อดีตผู้ช่วยรองประธาน ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ ฝ่ายการต่างประเทศ
- อาจารย์ประจำและที่ปรึกษา ด้านการค้าต่างประเทศและระเบียบศุลกากรของสถาบันชั้นนำหลายแห่ง

More
 
เจาะประเด็นกฎหมายศุลกากร และการโต้แย้งสิทธิกรณีศุลกากรตรวจสอบ วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2560 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)update ข้อกำหนด กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายศุลกากร

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร

More
 
Incoterms 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 (เวลา 08.30–16.00 น.)เรียนรู้การจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับ INCOTERMS 2010

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

More


 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่ง


     Mobile: 08 5823 8624,

   Tel:
   0 2920 6958,   


E-Mail:
info@smartlifecenter.com

                      

 

 

 

 

 


ปฏิทินสัมมนาFebruary 2017

 1. Su
 2. Mo
 3. Tu
 4. We
 5. Th
 6. Fr
 7. Sa
 8.  
 9.  
 10.  
 11. 1
 12. 2
 13. 3
 14. 4
 15. 5
 16. 6
 17. 7
 18. 8
 19. 9
 20. 10
 21. 11
 22. 12
 23. 13
 24. 14
 25. 15
 26. 16
 27. 17
 28. 18
 29. 19
 30. 20
 31. 21
 32. 22
 33. 23
 34. 24
 35. 25
 36. 26
 37. 27
 38. 28
 39.  
 40.  
 41.  
 42.