ต้องการรับข่าวสาร


หัวข้อสัมมนา
 
ความรู้การนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ(2 วัน) วันพุธ-พฤหัสบดี ที่ 4-5 กรกฎาคม 2561ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์ (วันพุธ ที่ 4 ก.ค.2561) และ
อ.วิชัย มากวัฒนสุข (วันพฤหัสบดี ที่ 5 ก.ค.2561)

More
 
เทคนิคการตรวจนับสินค้า วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)เรียนรู้วิธีปฏิบัติเทคนิคการตรวจนับสินค้า

วิทยากร : อ.สมบัติ ศิริรักษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า

More
 
การจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสาร L/C (Letter of Credit) วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561 (เวลา 08.30–16.00 น.)มาตรฐานการจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสาร L/C

วิทยากร : อ.อาวุธ โพธิ์เล็ก
- อดีตผู้ช่วยรองประธาน ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ ฝ่ายการต่างประเทศ
- อาจารย์ประจำและที่ปรึกษา ด้านการค้าต่างประเทศและระเบียบศุลกากรของสถาบันชั้นนำหลายแห่ง

More
 
หลักเกณฑ์ใหม่ พระราชบัญญัติศุลกากร 2560(ใหม่) วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)ด่วน ! เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่ที่สำคัญ พระราชบัญญัติศุลกากร 2560 เริ่มบังคับใช้วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

วิทยากร : อ.วิชัย มากวัฒนสุข
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร

More
 
เทคนิคและความรู้การจัดซื้อต่างประเทศ(Overseas Purchasing Technique) วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561(เวลา 08.30 – 16.00 น.)เรียนรู้ขั้นตอน กฎระเบียบการปฏิบัติและเงื่อนไขทางการค้าเพื่อลดต้นทุนการจัดซื้อต่างประเทศ

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

More
 
ภาษีศุลกากร พิธีการนำเข้า-ส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)หลักสูตร ภาษีศุลกากร พิธีการนำเข้า-ส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้รับความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องการเสียภาษีและพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออกระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Import & e - Export) ตลอดจนให้ทราบถึงแนวทางการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแบบต่างๆ เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหารต้นทุนกิจการในเรื่องของการเสียภาษี การยกเว้นภาษีและการขอคืนเงินอากร การจัดเตรียมเอกสาร และการให้ข้อมูลแก่ตัวแทนออกของ (Shipping /Customs Broker) เพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรได้อย่างถูกต้อง ป้องกันความผิดพลาดหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

วิทยากร : อ.วิชัย มากวัฒนสุข
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร

More


 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่ง


     Mobile: 08 5823 8624,

   Tel:
   0 2920 6958,   


E-Mail:
info@smartlifecenter.com

                      

 

 

 

 

 


ปฏิทินสัมมนาJune 2018

 1. Su
 2. Mo
 3. Tu
 4. We
 5. Th
 6. Fr
 7. Sa
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13. 1
 14. 2
 15. 3
 16. 4
 17. 5
 18. 6
 19. 7
 20. 8
 21. 9
 22. 10
 23. 11
 24. 12
 25. 13
 26. 14
 27. 15
 28. 16
 29. 17
 30. 18
 31. 19
 32. 20
 33. 21
 34. 22
 35. 23
 36. 24
 37. 25
 38. 26
 39. 27
 40. 28
 41. 29
 42. 30