ต้องการรับข่าวสาร


การจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสาร L/C (Letter of Credit)

วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2555(เวลา 08.30–16.00 น.)

วิทยากร : อ.อาวุธ โพธิ์เล็ก
- อดีตผู้ช่วยรองประธาน ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ ฝ่ายการต่างประเทศ
- อาจารย์ประจำและที่ปรึกษา ด้านการค้าต่างประเทศและระเบียบศุลกากรของสถาบันชั้นนำหลายแห่ง
การจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสาร L/C (Letter of Credit)

          ในการค้าระหว่างประเทศ แม้ว่าคู่ค้าในการส่งออกและนำเข้าสามารถจะชำระเงินระหว่างกันได้หลายรูปแบบ แต่ที่นิยมกันมากที่สุด ก็คือการชำระเงินด้วย
กระบวนการ L/C ซึ่งต้องให้ความสำคัญกับการซื้อขายเอกสารทางการค้ามากกว่าการมุ่งเน้นที่ตัว สินค้า พิธีการปฏิบัติในการจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะต้องมีการตัดสินผิดถูกกันด้วยกฎระเบียบที่ตราออกมาจากสภาหอการค้า ระหว่างประเทศ (International Chamber of Commerce - ICC) ไม่ใช่ตัดสินกันไปตามอำเภอใจของแต่ละองค์กร
        การสัมมนาครั้งนี้บรรยายโดยวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญอย่างแท้จริง เป็นผู้เขียนตำราเกี่ยวเรื่อง "คำอธิบาย UCP และคำอธิบาย ISBP"  ซึ่งทั้ง 2 กฎระเบียบนี้ เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดทำเอกสาร L/Cโดยตรง จึงมั่นใจได้ว่าผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้า รวมทั้งฝ่ายการค้าต่างประเทศในธนาคาร กิจการประกันภัย และหน่วยงาน Purchasing, Logistics & Supply Chain จะสามารถป้องกันข้อผิดพลาด ขจัดปัญหาการชำระเงินล่าช้า อีกทั้งเข้าใจในการจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารทุกขั้นตอนอย่างถูกต้อง

วิทยากร
วิทยากร  :   อ.อาวุธ  โพธิ์เล็ก
- อดีตผู้ช่วยรองประธาน ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ ฝ่ายการต่างประเทศ
- อาจารย์ประจำและที่ปรึกษา ด้านการค้าต่างประเทศและระเบียบศุลกากรของสถาบันชั้นนำหลายแห่ง
เนื้อหาหลักสูตร

การจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสาร IMPORT
1. เอกสารขอเปิด L/C, เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการขอเปิด L/C
2. Purchase Order and  Pro-forma Invoice ข้อตกลงและเงื่อนไขสำคัญ
3. ถ้อยคำ ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆในการจัดเตรียมคำขอเปิด L/C (Application)
4. เรียกร้อง Transport Document ในคำขออย่างไรให้สอดคล้องกับ Incoterms® ที่ใช้
5. การใช้ T/R และข้อพึงระวังในสัญญา T/R
6. Shipping Guarantee and Air Cargo Delivery Order เสร็จสิ้นเมื่อใด

การจัดเตรียม ตรวจสอบเอกสารและตั๋วเงินด้าน EXPORT
1. การจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารก่อนส่งออก
2. การตรวจสอบเมื่อมีการรับ L/C
3. การสนองตอบต่อ Amendment
4. การจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสาร เมื่อส่งออก
5. Shipping Particulars
6. Bill of Lading . Multimodal Transport Documents
7. Air way Bill และ Road, Rail & Transport Documents
8. Commercial Invoice และ Packing List
9. Cover Note & Insurance Policy or Certificate
10. Certificate of Origin
11. Draft and Receipt
12. คำขอขายเอกสารส่งออก (Request)

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,000 บาท (TAX 3% = 90 ฿ ชำระสุทธิเพียง  2,910 ฿)
สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 13 มีนาคม 2555 เท่านั้น
Normal 3,800 บาท ( TAX 3% = 114 ฿ ชำระ 3,686 ฿ )
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2555 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)