ต้องการรับข่าวสาร


เทคนิคและความรู้การส่งออก

วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2556( 08.30–16.00 น.)

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
เทคนิคและความรู้การส่งออก

          ธุรกิจส่งออกเป็นรายได้หลักที่สำคัญหนึ่งของประเทศ  การส่งออกสินค้าผู้ประกอบการมักพบกับปัญหาและอุปสรรคทั้งการเงินที่เปลี่ยน แปลงค่าตลอดเวลา วิธีส่งออกสินค้าที่มีข้อกำหนด และมาตรฐานของแต่ละประเทศที่ต่างกัน อีกทั้งการกีดกันทางการค้า เช่น กำแพงภาษี เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามหากผู้ประกอบธุรกิจส่งออกได้ทำความเข้าใจและศึกษาเริ่ม ตั้งแต่ ศึกษาลูกค้า พันธะสัญญา นโยบายทางการเมืองของเขา  วิธีการชำระเงิน ฯลฯ การส่งออกก็จะเป็นเรื่องง่ายขึ้น
         หากท่านประสบปัญหาในการส่งออก การอบรมในหลักสูตรนี้จะทำให้ท่านสามารถรู้เท่าทันปัญหา แก้ปัญหาและนำพาธุรกิจของท่านสู่อนาคตที่สดใส  มั่นคงและมั่งคั่งต่อไป

วิทยากร
อ.วัชระ  ปิยะพงษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
เนื้อหาหลักสูตร

  (1) กำหนดผู้ซื้อเป้าหมาย
        - เลือกผู้ซื้อเป้าหมาย
        - ตรวจสอบสถานภาพทางการเงินของผู้ซื้อ
        - เสนอขาย
 (2) การทำสัญญาข้อตกลงในการซื้อขาย
         - ข้อควรระวัง
         - เงื่อนไขในสัญญาต้องมีเพื่อลดความเสี่ยง
         - พิจารณาข้อกำหนดทางการค้า
 (3) วิธีการส่งสินค้าและการหาระวางบรรทุก การขนส่งทางทะเล ทางอากาศ ทางรถไฟ ทางรถบรรทุก และส่งพัสดุทางอากาศ
 (4) วิธีการส่งมอบสินค้าต้องอาศัยข้อกำหนดทางการค้าเป็นตัวกำหนดเพื่อไม่ให้เสียเปรียบ (Incoterms2010)
       เช่น EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CPT, CIF, CIP, DAP, DAT, DDP
 (5) การวิเคราะห์เครื่องมือในการชำระเงิน
        - Letter of Credit (L/C)   
        - Bills For Collection (D/P & D/A)
        - Consignment     
        - Open Account (O/A)
        - Advanced Payment
 (6) การวิเคราะห์ Letter of Credit โดยละเอียด
        - เงื่อนไขที่เสียเปรียบที่ไม่ควรรับ    
        - การเตรียมเอกสารและการตรวจเอกสารโดยใช้ข้อบังคับ UCP600 เป็นตัวพิจารณา    
        - การขอแก้ไข L/C (Amendment) ที่ถูกต้อง
 (7) การขอให้มีการยืนยันการชำระเงินเพื่อลดความเสี่ยง
 (8) การ Negotiate ตั๋วในการส่งออกกับธนาคาร
 (9) การทำ Insurance ในการส่งออก
(10) วิธีการโอน L/C ให้กับผู้อื่น
         - การโอนจำนวนเงินทั้งหมดใน L/C
         - การโอนบางส่วนเพื่อรับเงินผลต่าง (ตั๋วประกบ)
         - การโอนให้กับผู้รับโอนมากกว่า 1 ราย
(11) การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
         - การทำ Forward Contract Bought
         - การเปิดบัญชี  Foreign Currency Deposit (FCD)

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,000 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 3,210 บาท
(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)
กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 9 ตุลาคม 2556 เท่านั้น
Normal 3,800 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 4,066 บาท
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2556 (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
โรงแรมMyHotel Ratchada( MRT สถานีห้วยขวาง ทางออก 1)