ต้องการรับข่าวสาร


การเงินในกระบวนการค้าระหว่างประเทศ(International Trade Finance)

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2558(เวลา 08.30–16.00 น.)

วิทยากร : อ.อาวุธ โพธิ์เล็ก
- อดีตผู้ช่วยรองประธาน ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ ฝ่ายการต่างประเทศ
- อาจารย์ประจำและที่ปรึกษา ด้านการค้าต่างประเทศและระเบียบศุลกากรของสถาบันชั้นนำหลายแห่ง
การเงินในกระบวนการค้าระหว่างประเทศ(International Trade Finance)
   ผู้เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นงานการทำตลาดการขาย หรือการจัดซื้อจัดหา ก็ย่อมต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการชำระเงินระหว่างประเทศทั้งนั้น การเรียกขานข้อตกลงที่ไม่ถูกต้องย่อมมีความเสียเปรียบและความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ทุกฝ่ายจึงควรได้รับรู้เรื่องราวทางการเงินที่แฝงอยู่ในกระบวนการค้า เพื่อไว้ใช้แก้ไขปัญหาภายในองค์กร และเพื่อใช้ในการสื่อสารกับคู่ค้าด้วยมาตรฐานเดียวกับที่สถาบันการเงินให้บริการอยู่
วิทยากร
วิทยากร  :   อ.อาวุธ  โพธิ์เล็ก
- อดีตผู้ช่วยรองประธาน ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ ฝ่ายการต่างประเทศ
- อาจารย์ประจำและที่ปรึกษา ด้านการค้าต่างประเทศและระเบียบศุลกากรของสถาบันชั้นนำหลายแห่ง
เนื้อหาหลักสูตร
1. ข้อตกลงการชำระเงินในสัญญาซื้อขาย (Terms of Payment : Basis, Tenor and Remittance)
2. วงเงินสินเชื่อ 6 ประเภทของธนาคารที่ต้องใช้ในกระบวนการชำระเงิน (Credit Facility)
3. การเงินในกระบวนการค้าด้วยตราสาร L/C และการเจรจาต่อรองกับผู้เกี่ยวข้อง
4. แก้ปัญหาการได้เปรียบเสียเปรียบจาก Terms & Conditions ในตราสารการชำระเงิน L/C
5. การใช้ประโยชน์จากวงเงินสินเชื่อ T/R : เพื่อรับเอกสารสิทธิ์ไปออกของก่อน 4 กรณี
6. จัดเตรียมตรวจสอบเอกสารทางการเงิน ตั๋วแลกเงิน บัญชีราคา มูลค่าและภัยคุ้มครองให้คุ้มมูลค่า
7. แนะนำ Incoterms ใหม่ เพื่อการนำไปใช้กับเพื่อนร่วมงานและคู่ค้า โดยสรุป
8. การใช้สิทธิ์ภาษีอัตรา 0% ด้วยถ้อยคำรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง
9. หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ด้วย Spot Contract, Forward Contract, Swap, Option
10. การเงินในกระบวนการค้าตั๋วเรียกเก็บ B/C และการเจรจาต่อรองกับผู้เกี่ยวข้อง
11. การเงินในกระบวนการค้าด้วยเงินเชื่อ O/A และการเจรจาต่อรองกับผู้เกี่ยวข้อง
12. การเงินในกระบวนการค้าด้วยการะชำระเงินล่วงหน้า A/P และการเจรจาต่อรองกับผู้เกี่ยวข้อง
13. วิธีหาแหล่งอำนวยความสะดวกทางการเงินจากกระบวนการทางเอกสารการค้า
14. หนังสือค้ำประกัน Bid Bond, Performance Bond, Advance Payment Bond และอื่นๆ
15. ตอบปัญหา – ประเด็นสงสัย
อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,400 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 3,638 บาท
(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)
กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เท่านั้น
Normal 3,800 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 4,066 บาท
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2559 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมThe Palazzo Bangkok ( MRT สถานีห้วยขวาง ทางออก 3)