ต้องการรับข่าวสาร


Logistics Costs & Risks Under Incoterms 2000

วันเสาร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2551(เวลา 09.00 – 16.00 น.)

วิทยากร : อ.อาวุธ โพธิ์เล็ก
อดีตผู้ช่วยรองประธาน ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ
อาจารย์ประจำและที่ปรึกษาในแวดวงการค้าต่างประเทศ
กรรมการบริหาร EXIM EDUCATION GROUP
ผู้แต่งหนังสือ L/C & B/C เอกสารเพื่อการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ
Logistics Costs & Risks Under Incoterms 2000
          การควบคุมต้นทุนและประหยัดค่าใช้จ่ายย่อมนำมาซึ่งผลกำไรสูงสุด และเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนปรารถนาเป็นอย่างยิ่ง การศึกษา “ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่าง
ประเทศ (Incoterms 2000)” ให้เข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน จะทำให้สามารถนำไปใช้ในการเจรจาต่อรองในกระบวนการ Logistics and Supply Chains ได้ อันจะทำให้สามารถลดความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายในการส่งมอบ เคลื่อนย้าย กระจาย และจัดเก็บสินค้าได้นั่นเอง
วิทยากร
อ.อาวุธ  โพธิ์เล็ก
อดีตผู้ช่วยรองประธาน ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ
อาจารย์ประจำและที่ปรึกษาในแวดวงการค้าต่างประเทศและระเบียบศุลกากรของโรงเรียนและสถาบันชั้นนำหลายแห่ง
กรรมการบริหาร EXIM EDUCATION GROUP
ผู้แต่งหนังสือ เช่น L/C & B/C เอกสารเพื่อการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ
     .... APPLICATION OF INCOTERMS 2000 เจาะลึกการส่งมอบ .
     .... ISBP มาตรฐานใหม่ในการตรวจสอบเอกสาร L/C ฯลฯ
เนื้อหาหลักสูตร

 1. Source of Trade Terms อื่นที่ไม่ใช่ Incoterms
 2. ภาระหน้าที่เรื่องเอกสารใน Incoterms
 3. การจัดกลุ่ม Incoterms ช่วยในการใช้เอกสารให้สอดคล้องได้อย่างไร
 4. Incoterms กับแนวคิดเรื่องสัญญาส่งมอบ (Delivery Contract )
 5. ภาระหน้าที่ทาง Logistic and Supply Chain ใน Incoterms 10 ประการ
 6. 13 Incoterms กับการรับรู้ Costs-Freight and Risks
 7. FOB ของ American Foreign Trade Definition ที่น่าสับสน
 8. ควร Quote ราคาซื้อขายใน Quotation อย่างไร
 9. กฎระเบียบศุลกากรกับความเกี่ยวพันกับ Incoterms
10. การ Break Down ราคาในเอกสารการค้า
11. ควรร้องขออะไรใน P/O, P/I และ L/C เพื่อให้มีผลถึงเอกสารที่จะตามมา
12. Logistics Costs and Risks under Incoterms
13. การพิจารณาต่อรอง และ Critical point
14. สาระสำคัญแห่งสัญญาซื้อขาย ( Contract of Sales )
15. สัญญาประกันภัยขนส่งและกรมธรรม์ ( Insurance & Document )
16. สัญญาขนส่งและใบตราส่ง ( Contract of Carriage )
17. แนะนำ  Terms of Payment Model เพื่อนำไปประยุกต์
18. ถาม – ตอบ  

   
อัตราค่าสัมมนา
Early bird 2,800 บาท (TAX 3% = 84 ฿ ชำระสุทธิเพียง 2,716 ฿)
Normal 3,600 บาท ( TAX 3% = 108 ฿ ชำระสุทธิ  3,492 ฿ )
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันเสาร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2551 (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
โรงแรมเอส ซี ปาร์ค(ซอยเทพลีลา : รามคำแหง 39)