ต้องการรับข่าวสาร


Incoterms 2010 สำหรับผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ

วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2558(เวลา 08.30-16.00 น.)

วิทยากร : อ.อาวุธ โพธิ์เล็ก
- อดีตผู้ช่วยรองประธาน ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ ฝ่ายการต่างประเทศ
- อาจารย์ประจำและที่ปรึกษา ด้านการค้าต่างประเทศและระเบียบศุลกากรของสถาบันชั้นนำหลายแห่ง
Incoterms 2010 สำหรับผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ

          สภาหอการค้าระหว่างประเทศ(International Chamber of Commerce) ได้มีการปรับปรุง INCOTERMS เป็น INCOTERMS 2010 ซึ่งได้เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2554 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อ-ขายระหว่างประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ Incoterms 2010(ปรับปรุงใหม่) เพื่อสามารถจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง

วิทยากร
วิทยากร  :   อ.อาวุธ  โพธิ์เล็ก
- อดีตผู้ช่วยรองประธาน ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ ฝ่ายการต่างประเทศ
- อาจารย์ประจำและที่ปรึกษา ด้านการค้าต่างประเทศและระเบียบศุลกากรของสถาบันชั้นนำหลายแห่ง
เนื้อหาหลักสูตร
1. ความสำคัญของ Incoterms 2010
   - ขอบเขตความรับผิดชอบ
   - ภาระหน้าที่ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า
   - อำนาจต่อรองของแต่ละฝ่าย
   - ความเสี่ยงต่างๆ ในการขนส่งสินค้า
2. ทำความเข้าใจ ข้อตกลงในการส่งมอบจากแหล่งอ้างอิงต่างๆ ที่เคยเป็นอุปสรรคในการับรู้
   - ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อกำหนดอื่น จากแหล่งอ้างอิงอื่น
   - การเลือกใช้ Incoterms หรือ Trade Terms จากสถาบันอื่น
3. การจัดกลุ่มตามสัญญาส่งมอบและตามสัญญาขนส่งของ Incoterms
4. 10 ภาระหน้าที่ของคู่ค้าที่ต้องปฏิบัติให้ซึ่งกันและกัน
5. Critical Points คืออะไร มีความหมายอย่างไร สำคัญเพียงใด ในการดำเนินธุรกิจนำเข้าส่งออก
    - Critical Points จุดที่รับผิดชอบสูงสุดคืออะไร
    - การเจรจาต่อรองเพื่อลดค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยงแต่ละ Critical Points
    - จัดการกับค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงอย่างไร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. การระบุเจตนายอมรับการใช้ Incoterms 2010 Rules
7. ประเภทของ Incoterms Rule ที่ใช้ในปัจจุบันและรายละเอียดสำคัญในการพิจารณา
      - EXW                - FCA            - FAS             - FOB
      - CFR                 - CIF             - CPT             - CIP             
      - DAT                 - DAP            - DDP      
8. การตรวจสอบ การทำหีบห่อ และการทำ Shipping Marks
     - ใครเป็นผู้รับผิดชอบ    
     - ทำไมต้องทำ Shipping Marks
9. สัญญาขนส่งกับ Incoterms
     - ลักษณะรูปแบบและรายละเอียด
10. เจาะประเด็น รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับภาระในการส่งมอบในแต่ละ Incoterms
    - การเลือก Incoterms ให้เหมาะกับ Transportation Mode ขนส่งที่ใช้
    - จะส่งมอบสินค้ากันตรงจุดไหน ใครจะรับผิดชอบการขนส่ง ใครจะรับผิดชอบความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดในช่วงการขนส่ง
11. พิธีการศุลกากร และ การ Break Down ราคาใน Commercial Invoice
12. การนำกฎระเบียบ Incoterms 2010 ไปใช้กับเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้องสอดคล้อง
   - P/O, P/I, L/C Applications
   - Commercial Invoice
   - เอกสารขนส่ง เอกสารประกันภัย
อัตราค่าสัมมนา
Early bird
3,200 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 3,424 บาท
(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)
กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เท่านั้น
Normal 3,800 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 4,066 บาท
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2558 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมMyHotel Ratchada( MRT สถานีห้วยขวาง ทางออก 1)