ต้องการรับข่าวสาร


เทคนิคและศิลปการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ

วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2557 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)

วิทยากร : อ.อมร ถาวรมาศ
• อดีตพนักงานขายและผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกคอมพิวเตอร์ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
• ประสบการในการขายสินค้าและโครงการให้ภาครัฐ
• ผู้เขียนหนังสือ คลีนิคนักขาย
เทคนิคและศิลปการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
          ในโลกของการทำงาน ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากงานหนึ่งๆ นั้น “การเจรจาต่อรอง” ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากและมักจะเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกๆ เมื่อเราจะต้องประสานงานการทำงานกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาต่อรองกับผู้ที่เราจะต้องดำเนินธุรกิจหรือโครงการใด โครงการหนึ่งร่วมกัน การเจรจาต่อรองกับลูกค้า การเจรจาต่อรองกับ Supplier หรือแม้แต่การเจรจาต่อรองกับฝ่ายงานอื่นๆ ภายในองค์กร การเจรจาต่อรองหนึ่งๆ สำคัญ ตั้งแต่การเตรียมตัว การศึกษาคู่เจรจา จนถึงกระบวนการในการเจรจาต่อรอง ล้วนแต่ต้องอาศัยทักษะเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการเจรจา
วิทยากร
อ.อมร ถาวรมาศ
ที่ปรึกษาด้านการขาย การตลาด
• อดีต พนักงานขาย และผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกคอมพิวเตอร์ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
• อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด
• ผู้มีประสบการณ์ในการจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมมากว่า 20 ปี
• มีประสบการในการขายสินค้า และโครงการต่าง ๆ ให้ภาครัฐ และประสบความสำเร็จในระดับสูง
• เป็นผู้เขียนหนังสือ คลีนิคนักขาย
• เป็นที่ปรึกษาเทคนิคทางด้านการขายให้นักขายยุคใหม่
 
เนื้อหาหลักสูตร

1. ความสำคัญและความหมายของการเจรจาต่อรอง
2. องค์ประกอบที่สำคัญในการเจรจาต่อรองเพื่อขาย
3. สภาวะของการเจรจาต่อรอง

    - ทางเลือกของการเจรจาต่อรอง
    - ความสูญเสียของการเจรจาต่อรอง
4. สถานการณ์และเวทีของการเจรจาต่อรอง
    -
เงื่อนไขของการเจรจาต่อรอง
    - อำนาจของการเจรจาต่อรอง
    - เวทีของการเจรจาต่อรอง
5. พฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้าเป้าหมาย
6. รูปแบบของการเจรจาต่อรองกับลูกค้าในสภาวะการณ์ต่างๆ
     -
ลูกค้าช่างเลือก ช่างติ
     - ลูกค้ายืนกรานหนักแน่น
     - ลูกค้าช่างเจรจาต่อรอง
     - ลูกค้าลังเลไม่แน่ใจ
7. เทคนิคการวางแผนและการเตรียมตัวเจรจาต่อรอง
     -
Pre-negotiation Process
     -  Negotiation Process
     -  Closing Process
8. กระบวนการและกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง
     -
กลยุทธ์ Win-Win
     - กลยุทธ์ Flexibility
     - กลยุทธ์ Tactics
9. ฝึกปฏิบัติการเจรจาต่อรองตามโจทย์ที่กำหนด
   

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,200 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 3,424 บาท
(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)
กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 15 มกราคม 2557 เท่านั้น
 
ormal 3,800 บาท ( TAX 3% = 114 ฿ ชำระ 3,686 ฿ )

วันที่และสถานที่จัดสัมมนา

วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2557 (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
โรงแรมMyHotel CMYK ห้วยขวาง( MRT สถานีห้วยขวาง ทางออก 1)