ต้องการรับข่าวสาร


เจาะลึก L/C & UCP600

วันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2552(เวลา 08.30 – 16.00 น.)

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
เจาะลึก L/C & UCP600
            Letter of Credit (L/C) เป็นเครื่องมือในการชำระค่าสินค้าที่ผู้นำเข้า-ส่งออกต้องเข้าใจเงื่อนไขของ L/C เพื่อไม่ให้เสียเปรียบคู่ค้า เพราะมีค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมเกิดขึ้น ฝ่ายใดต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น และโดยเฉพาะ L/C ที่ต้องใช้คู่กับ UCP600 เป็นข้ออ้างอิง ที่ออกโดยสภาหอการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. 2550 ที่มีทั้งหมด 39 มาตรา หากท่านเข้าสัมมนาในหลักสูตรนี้ท่านจะได้ศึกษาเนื้อหาของ L/C อย่างละเอียดและสอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติใหม่ (UCP600) ทำให้ท่านปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ลดต้นทุน ประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดจากความผิดพลาดของการจัดทำเอกสาร
วิทยากร
อ.วัชระ  ปิยะพงษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
เนื้อหาหลักสูตร
1. ความหมายของการนำ UCP 600 มาใช้
     1.1 ใครที่เกี่ยวข้องและผูกพันกันอย่างไร(มาตราที่ 1,2,3)
     1.2 สัญญาของผู้ขายที่ทำกับผู้ซื้อ (มาตราที่ 4)
     1.3 อะไรเป็นข้อกำหนดในการชำระเงิน (มาตราที่  5)
 2. ความรับผิดชอบของธนาคาร       
     2.1 ธนาคารผู้เปิดเครดิต (Issuing Bank) (มาตราที่ 7 )
     2.2 ธนาคารผู้ยืนยันเครดิต (Confirming Bank) (มาตราที่ 8)
     2.3  ธนาคารผู้แจ้งเครดิต (Advising Bank) (มาตราที่ 9)
 3. ความหมายของวันที่ส่งมอบสินสินค้า
      3.1 First half, Second half
      3.2 Beginning, Middle, End
      3.3 On or about
 4. การแก้ไขเครดิต (Amendment) กระทำอย่างไร (มาตราที่ 10)
 5. การตรวจสอบเอกสาร
     5.1 Invoice  (มาตราที่ 18)
     5.2 Bill of Lading  (มาตราที่ 20)
     5.3 Insurance   (มาตราที่ 28)
     5.4 มาตรฐานในการตรวจ (มาตราที่ 14)
     5.5 เครดิตหมดอายุตรงกับวันหยุดของธนาคาร (มาตราที่ 29)
 6. การวิเคราะห์ Letter of Credit โดยละเอียดเงื่อนไขใดต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
 7. การขอให้มีการยืนยันการชำระเงินเพื่อลดความเสี่ยงการชำระเงิน
 8. การ Negotiate ตั๋วในการส่งออกกับธนาคาร
 9. การทำ Insurance ในการส่งออก
10. วิธีการโอน L/C ให้กับผู้อื่น (มาตราที่ 38)
       10.1 การโอนจำนวนเงินทั้งหมดใน L/C
       10.2 การโอนบางส่วนเพื่อรับเงินผลต่าง(ตั๋วประกบ)
       10.3 การโอนให้กับผู้รับโอนมากกว่าหนึ่งราย
11. การใช้ประโยชน์จากมาตรที่ 39 ของ UCP 600 ของผู้ส่งออก
อัตราค่าสัมมนา
Early bird 2,900 บาท (TAX 3% = 87฿ ชำระสุทธิ 2,813฿)
ชำระเงินภายใน 7 พฤษภาคม 2552 เท่านั้น
Normal 3,600 บาท ( TAX 3% = 108 ฿ ชำระ 3,492 ฿ )
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2552 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)