ต้องการรับข่าวสาร


Customs Privileges Based on Rules of Origin and FTA

วันเสาร์ ที่ 11 ตุลาคม 2551 (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

วิทยากร : อ.สมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส
เจ้าหน้าที่ประเมินอากร 7 ว กรมศุลกากร
Customs Privileges Based on Rules of Origin and FTA
          ความรู้เรื่องกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้านั้น มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับเป็นเกณฑ์ชี้ในการใช้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่สมาชิกได้ทำข้อตกลงร่วมกัน หากธุรกิจไม่ทราบในเรื่องกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าก็จะไม่สามารถวางแผนการใช้สิทธิประโยชน์ และการวางแผนในการผลิตเพื่อให้ได้รับถิ่นกำเนิดตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อตกลงของการรวมกลุ่มต่างๆ ทำให้ธุรกิจไม่สามารถแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศกับประเทศคู่แข่ง และการให้สิทธิประโยชน์กับประเทศคู่ค้าได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
วิทยากร
อ.สมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส
เจ้าหน้าที่ประเมินอากร 7 ว กรมศุลกากร
เนื้อหาหลักสูตร
 • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
 • Primary Rule
 • Residual Rule
 • General Rule
 • Wholly Obtained Goods
 • Minimal Operations or Processes
 • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดที่ “ไม่มี” การให้สิทธิพิเศษทางการค้า (Non-Preferential Rules of Origin)
 • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดที่ “มี” การให้สิทธิพิเศษทางการค้า (Preferential Rules of Origin)
 • หลักเกณฑ์สำคัญที่ใช้ในการพิจารณากำหนดถิ่นกำเนิดสินค้า
 • หลักเกณฑ์พิจารณาการได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
 • หลักเกณฑ์ในการพิจารณาถิ่นกำเนิดสินค้าที่เป็น Specific Rules
 • ขั้นตอนการใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อส่งออกและนำเข้า
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่ผู้ประกอบการควรเลือกใช้สิทธิ เช่น การขอคืนอากร, การยกเว้นอากร, การลดหย่อนอากรและกรณีอื่นๆ
 • สิทธิพิเศษและพันธนาการตีความหลักเกณฑ์ของ WTO, AFTA, FTA และอื่นๆ
 • กรณีศึกษาวิธีการระบุถิ่นกำเนิดของสินค้าชนิดต่างๆ
 • การใช้กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าที่มีอยู่ใน FTA ต่างๆ
อัตราค่าสัมมนา
Early bird 2,800 บาท (TAX 3% = 84฿ ชำระสุทธิ 2,716฿)
ชำระเงินภายใน 3 ตุลาคม 2551 เท่านั้น
Normal 3,600 บาท ( TAX 3% = 108 ฿ ชำระ 3,492 ฿ )
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันเสาร์ ที่ 11 ตุลาคม 2551 (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)


 

 
ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
รายละเอียดหลักสูตร
แผนที่สถานที่จัดสัมมนา