ต้องการรับข่าวสาร


เทคนิคการขจัดข้อโต้แย้งและปิดการขาย

วันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2552 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)

วิทยากร : อ.อมร ถาวรมาศ
ประธานกรรมการ บริษัท เอ.ที.โปรเฟสชั่น จำกัด
เจ้าของคอลัมน์ “คลินิกนักขาย” ในนิตยสาร “นักขาย”
เทคนิคการขจัดข้อโต้แย้งและปิดการขาย
          ในสภาวะเศรษฐกิจและตลาดที่ Supply มากกว่า Demand การแข่งขันของผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยิ่งเข้มข้นขึ้น พนักงานขายซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการนำรายได้สู่องค์กร หากเพิ่มทักษะในการรับมือกับการบอกปัดโต้แย้ง จะทำให้การขายมีประสิทธิผลสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป ลูกค้าที่ซักถาม โต้แย้งหรือคัดค้านคำพูดของพนักงานขาย มิได้หมายความว่าไม่พอใจและปฏิเสธการซื้อ อาจเป็นเพราะเขาต้องการทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม หากมีวิธีตอบข้อซักถาม ข้อโต้แย้งของลูกค้าได้ดี จะนำไปสู่ความสำเร็จและสามารปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิทยากร
วิทยากร  :   อ.อมร    ถาวรมาศ
ประธานกรรมการ บริษัท เอ.ที.โปรเฟสชั่น จำกัด
เจ้าของคอลัมน์ “คลินิกนักขาย” ในนิตยสาร “นักขาย”
เนื้อหาหลักสูตร

1. หลักการในการตอบข้อโต้แย้ง
     - ความเข้าใจความสำคัญในการตอบข้อโต้แย้ง
     - ความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า
     - ลูกค้ามีข้อโต้แย้งกรณีใดบ้าง
     - ทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าลูกค้าโต้แย้งเพราะอะไร
     - การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่อคำถามและการปฏิเสธ
     - การเลือกใช้การพูดให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท
2. การเลือกคำพูดเพื่อความเข้าใจ
     - การวิเคราะห์และค้นหาเบื้องหลังของข้อโต้แย้ง
     - การเลือกใช้คำพูดให้เหมาะสมกับคำโต้แย้ง
3. เทคนิคการปิดการขาย
     - เรื่องราคา
     - เรื่องการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
     - เรื่องความไม่พร้อมตัดสินใจ
     - เรื่องคุณภาพสินค้า
     - Case Study & Work shop
4. วิธีปิดการขาย
     - เทคนิคการปิดการขายแบบต่าง ๆ
     - Work Shop

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,000 บาท (TAX 3% = 90฿ ชำระเพียง 2,910฿)
สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินภายใน 10 เมษายน 2552 เท่านั้น
Normal 3,800 บาท (TAX 3% = 114 ฿ ชำระ 3,686 ฿)
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2552 (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
โรงแรมเอส ซี ปาร์ค(ซอยเทพลีลา : รามคำแหง 39)