ต้องการรับข่าวสาร


กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าและสิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ FTA (Rules of Origin & FTA)

วันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2552 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)

กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าและสิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ FTA (Rules of Origin & FTA)
          ความรู้เรื่องกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้านั้น มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับเป็นเกณฑ์ชี้ในการใช้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่สมาชิกได้ทำข้อตกลงร่วมกัน หากธุรกิจไม่ทราบในเรื่องกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าก็จะไม่สามารถวางแผนการใช้สิทธิประโยชน์ และการวางแผนในการผลิตเพื่อให้ได้รับถิ่นกำเนิดตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อตกลงของการรวมกลุ่มต่างๆ ทำให้ธุรกิจไม่สามารถแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศกับประเทศคู่แข่ง และการให้สิทธิประโยชน์กับประเทศคู่ค้าได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
วิทยากร
คุณสมบูรณ์พงษ์  พุกกะเวส
กลุ่มงานพิจารณาแหล่งกำเนิดและวิเคราะห์สินค้า
กรมศุลกากร
เนื้อหาหลักสูตร
 • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
 • Primary Rule
 • Residual Rule
 • General Rule
 • Wholly Obtained Goods
 • Minimal Operations or Processes
 • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดที่ “ไม่มี” การให้สิทธิพิเศษทางการค้า (Non-Preferential Rules of Origin)
 • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดที่ “มี” การให้สิทธิพิเศษทางการค้า (Preferential Rules of Origin)
 • หลักเกณฑ์สำคัญที่ใช้ในการพิจารณากำหนดถิ่นกำเนิดสินค้า
 • หลักเกณฑ์พิจารณาการได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
 • หลักเกณฑ์ในการพิจารณาถิ่นกำเนิดสินค้าที่เป็น Specific Rules
 • ขั้นตอนการใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อส่งออกและนำเข้า
 • สิทธิพิเศษและพันธนาการตีความหลักเกณฑ์ของ WTO, AFTA, FTA และอื่นๆ
 • กรณีศึกษาวิธีการระบุถิ่นกำเนิดของสินค้าชนิดต่างๆ
 • การใช้กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าที่มีอยู่ใน FTA ต่างๆ
อัตราค่าสัมมนา
Early bird 2,900 บาท ( TAX 3% = 87 ฿ ชำระสุทธิ 2,813 ฿ )
ชำระเงินภายใน 31 กรกฎาคม 2552 เท่านั้น
Normal 3,600 บาท ( TAX 3% = 108 ฿ ชำระ 3,492 ฿ )
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันเสาร์ ที่  8 สิงหาคม 2552 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)
เปิดรับสมัครรอบต่อไป วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2552