ต้องการรับข่าวสาร


กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าและการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร(Rules of Origin)

วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2552 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญจากกรมศุลกากร
กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าและการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร(Rules of Origin )

          ผู้ประกอบการมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเรียนรู้เรื่องการกำหนดถิ่นกำเนิดสินค้าของสินค้าที่ผลิตและส่งออกไปขาย เนื่องจากภายในปี 2555 อาเซียนจะมีการนำระบบ Self Certification(ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าโดยผู้ส่งออก) ซึ่งผู้ส่งออกจะต้องมีการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองโดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานราชการ การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าดังกล่าวส่วนใหญ่จะให้รับรองลงใน Invoice แทนการรับรองในใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของทางราชการ
          กรณีมีการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าผิด ลูกค้าซึ่งซื้อสินค้าจากประเทศไทยจะไม่สามารถใช้สิทธิทางภาษีขณะนำเข้า ณ ประเทศผู้ซื้อได้ สำหรับผู้ส่งออกที่รับรองถิ่นกำเนิดสินค้าผิดจะถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรของประเทศผู้ส่งออก (ประเทศไทย) ดำเนินการลงโทษตามระเบียบที่จะมีการกำหนดขึ้นต่อไป ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าผิดจะสร้างความเสียหายให้กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

วิทยากร
คุณสมบูรณ์พงษ์  พุกกะเวส
กลุ่มงานพิจารณาแหล่งกำเนิดและวิเคราะห์สินค้า
กรมศุลกากร
เนื้อหาหลักสูตร

1. ความหมายและความสำคัญของถิ่นกำเนิดสินค้า 
2. หลักเกณฑ์การพิจารณาการได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
3. การกำหนดเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
     3.1 Wholly Obtained Goods Definition(WO)
     3.2 Substantial Transformation Criteria(ST)
            - การเปลี่ยนแปลงทางด้านพิกัด
            - การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในตัวสินค้า
            - การเปลี่ยนแปลงขบวนการผลิต
            - เกณฑ์แบบผสมหรือเกณฑ์เฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์      
4. การเตรียมตัวของผู้นำเข้าและผู้ส่งออกเกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อพร้อมรับกับระบบ Self Certification
5. การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
     - ASEAN
     - ASEAN - China(ACFTA)
     - India - Thailand (ITFTA)
     - Thailand - Japan(JTEPA)
     - Thailand - Australia(TAFTA)
     - Thailand - New Zealand(NZTCEPA)
     - Asean - Japan(AJCEP)
6. Re-invoicing & Back to Back
7. The Principle of De Minimis Rule

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,200 บาท ( TAX 3% = 96 ฿ ชำระสุทธิ 3,104 ฿ )
กรณีสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 15 กันยายน 2552 เท่านั้น
ชำระเงินหน้างาน 4,000 บาท ( TAX 3% = 120 ฿ ชำระ 3,880 ฿ )
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันเสาร์ ที่  26 กันยายน 2552 (เวลา 08.30 – 17.00 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)