ต้องการรับข่าวสาร


พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ปี 2007(Harmonize 2007)

วันเสาร์ ที่ 10 ตุลาคม 2552(เวลา 08.30 – 16.00 น.)
(เลื่อนเป็นวันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2552)


วิทยากร : อ.อัครเรศ เพชรวิภูษิต
พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ปี 2007(Harmonize 2007)

          กรมศุลกากรได้บังคับใช้พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ (HS 2007) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงแม้ว่าจะได้จัดทำคู่มือเกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากรที่จำแนกประเภทของสินค้าอย่างละเอียด แต่ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกยังประสบปัญหาการเข้าพิกัดอัตราศุลกากรไม่ถูกต้อง เพราะสินค้าบางชนิดที่มีลักษณะก้ำกึ่งในการจัดพิกัดอัตราศุลกากร อาจทำให้เข้าพิกัดไม่ถูกต้อง ทำให้การคำนวณภาษีไม่ถูกต้องไปด้วย การทำงานล่าช้าและเกิดความเสียหายตามมาได้ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเกิดขึ้น ผู้นำเข้า-ส่งออกต้องมีความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดของสินค้าเพื่อเข้าพิกัดได้อย่างถูกต้อง การอบรมในครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงการเข้าพิกัดอัตราศุลกากรได้อย่างถูกต้อง

วิทยากร
อ.อัครเรศ  เพชรวิภูษิต
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพิกัดศุลกากร
เนื้อหาหลักสูตร

1. โครงสร้างและหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากรตามระบบ Harmonized System
2. พิกัดศุลกากรระบบ AHTN (Asean Harmonized Tariff Nomenclature)
     - โครงสร้างพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2007
3. วิธีการจัดหมวดสินค้าของผู้นำเข้า-ส่งออก ในปัจจุบันให้เป็นไปตามข้อบังคับของพิกัดอัตราศุลกากร 2007
4. การเทียบรหัสสถิติสินค้าเพื่อใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากร
5. ศึกษาประเภทพิกัดที่เกิดขึ้นใหม่
6. วิธีปฏิบัติการจัดสินค้าเข้าตามประเภทพิกัด HS
7. วิธีการขอตรวจสอบความถูกต้องของพิกัดศุลกากรก่อนนำเข้า-ส่งออก

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,000 บาท (TAX 3% = 90 ฿ ชำระสุทธิเพียง  2,910 ฿)
สำหรับผู้สมัครและชำระเงินภายในวันที่  7 ตุลาคม 2552 เท่านั้น
Normal 3,800 บาท ( TAX 3% = 114 ฿ ชำระ 3,686 ฿ )
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันเสาร์  ที่ 17 ตุลาคม 2552 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)