ต้องการรับข่าวสาร


การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย แนวทางป้องกันและแก้ไขข้อผิดพลาดในการเสียภาษีศุลกากร

วันเสาร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2551 (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

วิทยากร : อ.วิชัย มากวัฒนสุข
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีการศุลกากร
กฎหมายศุลกากรและสิทธิประโยชน์ทางภาษี กรมศุลกากร
การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย แนวทางป้องกันและแก้ไขข้อผิดพลาดในการเสียภาษีศุลกากร
          เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย(Post Clearance Audit) และการดำเนินคดีในความผิดตามกฎหมายศุลกากร เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก กระทำความผิดและประสบปัญหาที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการเสียภาษีและดำเนินพิธีการศุลกากรในระบบอิเล็กทรอนิกส์
วิทยากร
อ.วิชัย  มากวัฒนสุข
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีการศุลกากร
กฎหมายศุลกากรและสิทธิประโยชน์ทางภาษี กรมศุลกากร
เนื้อหาหลักสูตร
  • ระบบการจัดเก็บภาษีศุลกากรสำหรับการนำเข้า-ส่งออก
  • ระบบควบคุมทางศุลกากร (Customs Clearance Control)
  • การควบคุมหลังการตรวจปล่อย (Post Clearance Control)
  • การตรวจสอบเอกสารพิธีการศุลกากรหลังการตรวจปล่อย(Post Review)
  • การตรวจสอบบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานการนำเข้า-ส่งออก ณ สถานประกอบการ (Post Audit)
  • การตรวจสอบตนเองของผู้ประกอบการหลังการตรวจปล่อยและขอชำระค่าภาษีอากรเพิ่มเติมด้วยความสมัครใจ(Voluntary Audit)
  • ประเด็นที่ศุลกากรมักเข้มงวดในการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
  • ประเด็นที่ผู้ประกอบการมักทำผิดหรือผิดพลาดบ่อย ๆ
  • ความผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก
  • การดำเนินคดีในความผิดตามกฎหมายศุลกากร บทลงโทษ เกณฑ์ระงับคดีความผิดในเรื่องต่างๆ
อัตราค่าสัมมนา
สมาชิก 2,900 บาท (TAX 3% = 87฿ ชำระสุทธิ 2,813฿)
ชำระเงินภายใน 7 พฤศจิกายน 2551 เท่านั้น
Normal 3,600 บาท ( TAX 3% = 108 ฿ ชำระ 3,492 ฿ )
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันเสาร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2551 (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)