ต้องการรับข่าวสาร


เทคนิคการขจัดข้อโต้แย้งและปิดการขาย

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2553 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)

วิทยากร : อาจารย์สง่า อร่ามวิทย์
อาจารย์พิเศษ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์พิเศษ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท อูโนวัน กรุ๊ป จำกัด
เทคนิคการขจัดข้อโต้แย้งและปิดการขาย
          ในสภาวะเศรษฐกิจและตลาดที่ Supply มากกว่า Demand การแข่งขันของผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยิ่งเข้มข้นขึ้น พนักงานขายซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการนำรายได้สู่องค์กร หากเพิ่มทักษะในการรับมือกับการบอกปัดโต้แย้ง จะทำให้การขายมีประสิทธิผลสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป ลูกค้าที่ซักถาม โต้แย้งหรือคัดค้านคำพูดของพนักงานขาย มิได้หมายความว่าไม่พอใจและปฏิเสธการซื้อ อาจเป็นเพราะเขาต้องการทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม หากมีวิธีตอบข้อซักถาม ข้อโต้แย้งของลูกค้าได้ดี จะนำไปสู่ความสำเร็จและสามารปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิทยากร
วิทยากร  :   อาจารย์สง่า  อร่ามวิทย์
อาจารย์พิเศษ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์พิเศษ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท อูโนวัน กรุ๊ป จำกัด
เนื้อหาหลักสูตร

09.00 – 10.30 หลักการสำคัญในการตอบข้อโต้แย้ง
                          - ต้องมีทัศนคติบวกกับข้อโต้แย้ง
                          - การใช้หลักจิตวิทยาในการเอาชนะข้อโต้แย้ง
                          - การใช้ความรอบรู้เอาชนะสัญชาตญาณของลูกค้า
                          - WORK SHOP
10.45 – 12.00  การเปลี่ยนคำปฏิเสธเป็นยอดขาย
                           - การใช้คำถามหยั่งเชิง ( Probing Question )
                           - การใช้รูปแบบคำถามเชิงบวก (Positive Question)
                           - การใช้รูปแบบคำถามเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Question)
                           - WORK SHOP

13.00 – 14.30  เทคนิคการปิดการขาย
                           - ความเข้าใจหัวใจของการปิดการขาย
                           - การอ่านสัญญาณบวกของลูกค้า
                           - ความเข้าใจเรื่องราคาเพื่อกำหนดคำตอบ (เมื่อลูกค้าบอกว่า แพง)
                           - เทคนิคการเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่เด่นกว่า
                           - เรื่องลูกค้าไม่ยอมตัดสินใจ
                           - WORK SHOP
14.45 – 16.00  วิธีปิดการขาย
                           - วิธีปิดการขาย  4  วิธี
                           - WORK SHOP

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,000 บาท (TAX 3% = 90฿ ชำระเพียง 2,910฿)
สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินภายใน 18 มกราคม 2553 เท่านั้น
Normal 3,800 บาท (TAX 3% = 114 ฿ ชำระ 3,686 ฿)
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2553 (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)