ต้องการรับข่าวสาร


International Purchasing Strategy จัดซื้ออย่างไรเพิ่มผลกำไรให้องค์กร

วันพุธ ที่ 21 มกราคม 2552(เวลา 09.00 – 16.00 น.)

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
International Purchasing Strategy (จัดซื้ออย่างไรเพิ่มผลกำไรให้องค์กร)

          การเปิดการค้าเสรีระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการวัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูปสามารถเลือกซื้อหาสินค้าที่มีคุณภาพดี ราคาที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้น ทำให้ขบวนการผลิตทั้งซื้อมาขายไปไม่ติดขัดและสามารถควบคุมต้นทุนได้ แต่ก็ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยในการดำเนินการสั่งซื้อสำหรับผู้รับผิดชอบที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เจ้าหน้าที่การเงิน รวมถึงเจ้าหน้าที่ดูแลงานเอกสารที่เกี่ยวข้องต้องตระหนักและประสานงานกัน เพื่อการสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการเลือกวิธีการชำระเงินค่าสินค้าต้องเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

วิทยากร
อ.วัชระ  ปิยะพงษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
เนื้อหาหลักสูตร

1. กลยุทธ์และเป้าหมายของการจัดซื้อ (Purchasing Strategies and Objective )
2. การสรรหา Suppliers
3. การกำหนดในเรื่องสเปค  ตัวอย่างงาน  การขอตัวอย่างใบเสนอราคาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
4. สถานะของผู้ขาย
5. เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ
6. ข้อควรระวังเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เช่น Quotation,  Selling Contract,  P/O,  P/I
7. สัญญาซื้อขายการชำระเงิน เงื่อนไขการคืนสินค้า การจัดการเมื่อสินค้าไม่ได้คุณภาพ
8. เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า Incoterms2000
9. การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
10. การเลือกประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ
11. การเลือกวิธีการขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศที่เหมาะสมกับสินค้า ทันเวลา คุ้มค่าและปลอดภัย

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 2,900 บาท (TAX 3% = 87 ฿ ชำระสุทธิเพียง  2,813 ฿)
ชำระเงินภายใน 10 มกราคม 2552 เท่านั้น
Normal 3,600 บาท ( TAX 3% = 108 ฿ ชำระ 3,492 ฿ )
อัตราค่าสัมมนา ***พิเศษสุด***
หลักสูตรที่ 1 International Purchasing Strategy    กำหนดการ วันพุธ ที่ 21 มกราคม 2552
หลักสูตรที่ 2 เจาะลึก L/C & UCP 600    กำหนดการ วันพฤหัสบดี ที่ 22 มกราคม 2552
Early bird 2,700 บาท (TAX 3% = 81 ฿ ชำระสุทธิเพียง  2,619 ฿)
ชำระเงินภายใน 10 มกราคม 2552 เท่านั้น
Normal 3,300 บาท ( TAX 3% = 99 ฿ ชำระ 3,201 ฿ )
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันพุธ ที่ 21 มกราคม 2552 (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)