ต้องการรับข่าวสาร


INCOTERMS 2010 ใหม่

วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554(เวลา 08.30 – 16.00 น.)

วิทยากร : อ.อาวุธ โพธิ์เล็ก
- อดีตผู้ช่วยรองประธาน ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ ฝ่ายการต่างประเทศ
- อาจารย์ประจำและที่ปรึกษา ด้านการค้าต่างประเทศและระเบียบศุลกากรของสถาบันชั้นนำหลายแห่ง
INCOTERMS 2010 ใหม่

          สภาหอการค้าระหว่างประเทศ(International Chamber of Commerce) ได้มีการปรับปรุง INCOTERMS เป็น INCOTERMS 2010 ซึ่งจะเริ่มใช้ 1 มกราคม 2554 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อ-ขายระหว่างประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ Incoterms 2010(ปรับปรุงใหม่) เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง

วิทยากร
วิทยากร  :   อ.อาวุธ  โพธิ์เล็ก
- อดีตผู้ช่วยรองประธาน ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ ฝ่ายการต่างประเทศ
- อาจารย์ประจำและที่ปรึกษา ด้านการค้าต่างประเทศและระเบียบศุลกากรของสถาบันชั้นนำหลายแห่ง
เนื้อหาหลักสูตร

1.ความสำคัญของ Incoterms (International Commercial Terms)
2.การเปลี่ยนแปลง Incoterms 2010 Rules จาก 14 Terms เหลือ 11 Terms
3.การเลือกใช้ Incoterms หรือ Trade Terms จากสถาบันอื่น
4.การใช้ Incoterms 2010 (ปรับปรุงใหม่) ควรระบุให้ครบถ้วนอย่างไร
5.ภาระหน้าที่ 10 อย่าง ของผู้ซื้อและผู้ขาย
6.ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่สำคัญที่สุด ในแต่ละข้อตกลงทั้ง 11 ข้อ
7.Critical Points และการเจรจาต่อรองเพื่อลดค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยง
8.กฎระเบียบและภาระพิธีการศุลกากร กับบัญชีราคาสินค้าที่ต้องแยกแยะราคา
9.Import และ Export Costing Sheet เพื่อการตัดสินใจเรื่อง Incoterms 2010 Value ที่จะซื้อ
10.การใช้ Incoterms 2010 ในเอกสาร P/O, P/I, Contact, L/C Application, Commercial Invoice และ Bill of Lading

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 2,900 บาท (TAX 3% = 87 ฿ ชำระสุทธิเพียง  2,813 ฿)
สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 เท่านั้น
Normal 3,600 บาท ( TAX 3% = 108 ฿ ชำระ 3,492 ฿ )
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)