ต้องการรับข่าวสาร


INCOTERMS 2010

วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2554(เวลา 08.30 – 16.00 น.)

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
INCOTERMS 2010

           สภาหอการค้าระหว่างประเทศ(International Chamber of Commerce) ได้มีการปรับปรุง INCOTERMS เป็น INCOTERMS 2010 ซึ่งจะเริ่มใช้ 1 มกราคม 2554 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อ-ขายระหว่างประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ Incoterms 2010(ปรับปรุงใหม่) เพื่อสามารถจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง

วิทยากร
อ.วัชระ  ปิยะพงษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
เนื้อหาหลักสูตร

 1. ความสำคัญของ Incoterms กับการค้าระหว่างประเทศ
 2. ที่มา Incoterms 2010 ทำไมถึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง
3. สาระสำคัญของ Incoterms 2010 และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจาก Incoterms 2000 มีอะไรบ้าง
4. การเปลี่ยนแปลง Incoterms 2000 จาก 13 Terms เหลือ 11 Terms
     -  EXW         - FCA           - FAS            - FOB
     - CFR           - CIF            - CPT            - CIP
     -  DAT          - DAP           - DDP
5. ความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละterm ของ INCOTERM
6. Incoterms 2010กับ กฎระเบียบและพิธีการส่งออกและนำเข้าอิเล็กทรอนิกส์
7. Incoterms 2010กับ ความรับผิดชอบเฉพาะระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ
8. การขาย / สัญญาซื้อขายระหวางประเทศ
9. หน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขายสินค้า ในเรื่องของความเสี่ยง และความปลอดภัยของสินค้า
10. เงื่อนไขในการขายและเงื่อนไขการชำระเงิน
11. ความสำคัญของจุดของการจัดส่งสินค้า กับ จุดที่ตกลงร่วมกันในการค้าระหว่างประเทศ
12. เอกสารที่ต้องจัดทำตาม Incoterms 2010
13. กรณีศึกษา และ ถาม-ตอบ

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 2,900 บาท (TAX 3% = 87 ฿ ชำระสุทธิเพียง  2,813 ฿)
สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 5 เมษายน 2554
Normal 3,600 บาท ( TAX 3% = 108 ฿ ชำระ 3,492 ฿ )
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2554 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)