ต้องการรับข่าวสาร


กระบวนการส่งออกและเอกสารการค้าระหว่างประเทศ

วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2554(เวลา 08.30 – 16.00 น.)

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
กระบวนการส่งออกและเอกสารการค้าระหว่างประเทศ

           การส่งออกสินค้านั้น ผู้ส่งออกมักพบกับปัญหาและอุปสรรค ทั้งการเงินที่เปลี่ยนแปลงค่าตลอดเวลา วิธีการส่งออกสินค้าแต่ละประเภท ของแต่ละประเทศที่มีข้อกำหนดของสินค้า และมาตรฐานที่แตกต่างกัน ยังไม่นับการกีดกันทางด้านการค้าด้วยเรื่องอื่นๆ เช่นภาษี ที่วันดีคืนดีก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยเหตุผลหลายประการ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการส่งออกที่ต้องทำความเข้าใจในกระบวนการส่งออก ตลอดจนเอกสารการค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อลดปัญหา และต้นทุนในการดำเนินการ

วิทยากร
อ.วัชระ  ปิยะพงษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
เนื้อหาหลักสูตร

 1. กระบวนการส่งออก
     • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
           - กระทรวงพาณิชย์, กรมศุลกากร, กรมสรรพากร, ธนาคารพาณิชย์
           -Port of Shipment, Port of Destination
     • ผู้ซื้อสินค้า(Importer) เอกสารในการติดต่อกับผู้ซื้อสินค้า
           - Pro forma Invoice
           - Purchase Order
2. ข้อกำหนดเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms’2010)
             - EXW                - FAS            -FOB             -FCA
              - CFR                 - CPT          - CIF              -CIP             
              - DAP                - DAT            -DDP      
3. เครื่องมือที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า หลักการและวิธีการของ
         • การชำระเงินด้วยเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit)
         • ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร (Bill for Collection)
         • การฝากขาย (Consignment)
         • ผู้ขายเปิดบัญชีขายเชื่อให้กับผู้ซื้อ (Open Account)
         • การชำระเงินล่วงหน้าหรือการชำระด้วยเงินสด (Cash in Advanced)
4. ขั้นตอนในการส่งสินค้า และ การจัดทำ จัดหาเอกสารที่เกี่ยวข้องทางการค้าระหว่างประเทศ
           • เอกสารทางการเงิน (Financial Document)
           • เอกสารทางการขนส่ง (Transport Document)
           • เอกสารทางการค้า (Commercial Document)
5. กรณีศึกษา และ ถาม-ตอบ

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 2,900 บาท (TAX 3% = 87 ฿ ชำระสุทธิเพียง  2,813 ฿)
สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 8 เมษายน 2554
Normal 3,600 บาท ( TAX 3% = 108 ฿ ชำระ 3,492 ฿ )
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2554 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)