ต้องการรับข่าวสาร


ดาวน์โหลด
ท่านสามารถทำการดาวน์โหลดใบสมัคร 
และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเปิดอบรม
ได้จากลิงค์ต่างๆ ด้านล่างนี้
» ดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัคร
» Incoterms 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ 
» ความรู้การนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ(2 วัน) 
» การจัดการสินค้าคงคลัง และคลังสินค้า(Inventory & Warehouse Management) 
» เจาะลึก UCP600 & Letter of Credit (L/C)