ต้องการรับข่าวสาร


ดาวน์โหลด
ท่านสามารถทำการดาวน์โหลดใบสมัคร 
และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเปิดอบรม
ได้จากลิงค์ต่างๆ ด้านล่างนี้
» ดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัคร
» ความรู้การนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ(2 วัน) 
» เทคนิคการตรวจนับสินค้า 
» เทคนิคและความรู้การจัดซื้อต่างประเทศ(Overseas Purchasing Technique)