ต้องการรับข่าวสาร


หัวข้อสัมมนา
 
การจัดทำ Letter of Credit เพื่อการนำเข้า-ส่งออก(Basic L/C) วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562(เวลา 08.30 – 16.00 น.)เจาะลึกเนื้อหาของ L/C โดยละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและเสียเปรียบเชิงการการค้า

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

More
 
กฎหมาย ภาษี และพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)ทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย ภาษี และพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ ให้ถูกต้อง

วิทยากร : อ.วิชัย มากวัฒนสุข
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร

More
 
การจัดการและควบคุมสต๊อกสมัยใหม่ (Modern Stock Management ) วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2562(เวลา 08.30–16.00 น.)เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

วิทยากร : อ.เกียรติพงษ์ สันตะบุตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า

More
 
เทคนิคและความรู้การจัดซื้อต่างประเทศ(Overseas Purchasing Technique) วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2562(เวลา 08.30 – 16.00 น.)เรียนรู้ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก อย่างมืออาชีพ

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

More
 
ความรู้การนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ(2 วัน) วันพุธ-พฤหัสบดี ที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์ (วันพุธ ที่ 6 พ.ย.2562) และ
อ.วิชัย มากวัฒนสุข (วันพฤหัสบดี ที่ 7 พ.ย.2562)

More


 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่ง


     Mobile: 08 5823 8624,

   Tel:
   0 2920 6958,   


E-Mail:
info@smartlifecenter.com

                      

 

 

 

 

 


ปฏิทินสัมมนาAugust 2019

 1. Su
 2. Mo
 3. Tu
 4. We
 5. Th
 6. Fr
 7. Sa
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12. 1
 13. 2
 14. 3
 15. 4
 16. 5
 17. 6
 18. 7
 19. 8
 20. 9
 21. 10
 22. 11
 23. 12
 24. 13
 25. 14
 26. 15
 27. 16
 28. 17
 29. 18
 30. 19
 31. 20
 32. 21
 33. 22
 34. 23
 35. 24
 36. 25
 37. 26
 38. 27
 39. 28
 40. 29
 41. 30
 42. 31